» 97
  • سهم خواهی های امثال (ر.م) ها همچنان ادامه دارد؛
    دست های پشت پرده گریبانگیر شهردار متخصص رشت
  • در بودجه ۹۹۲میلیاردی سال ۹۷ امثال (ر.م) ها که مشهور به دست های پشت پرده می باشند در این سهم خواهی ها چرا و تا کی باید از سفره همچین سازمان هایی سهم بردارند درحالی که کارکنان زحمتکش این سازمان باید ماه ها دست خالی به منزل خود بروند و شب خواب واریز چند ماه حقوق عقب مانده را تماشا کنند که شاید موضوع اتفاق افتد.
  • هرآنچه که در ارائه لایحه بودجه ۹۷ شهرداری رشت به شورا گذشت
  • در بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر رشت مسعود نصرتی لایحه بودجه سال ۹۷ را تقدیم شورا کرد.
انعکاس آزاد تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب