۱۸:۲۵:۲۳ - یکشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۷
تلخ شدن طعم چای به کام چایکاران
سرمای نابهنگام آخرین روزهای فروردین به ۳۰ درصد از محصول باغ های چای شمال خسارت وارد کرد.

سرمای نابهنگام آخرین روزهای فروردین به ۳۰ درصد از محصول باغ های چای شمال خسارت وارد کرد.

به گزارش انعکاس آزاد، مرکز گیلان با کیفیت ترین برگ سبز چای در چین بهاره به دست می آید اما امسال سرمای نابهنگام آخرین روزهای فروردین که دمای هوا را ۲ تا ۳ درجه سانتی گراد زیر صفر برد به باغ های چای مناطق جلگه ای و کوهپایه ایی ۳۰ درصد خسارت وارد کرد وطعم چای را به کام چایکاران که در آخرین روزهای فروردین خود را آماده برداشت باغ های چای کرده بودند، تلخ کرد.
گزارش مکتوب ... تلخ شدن طعم چای به کام چایکاران با سرمای نابهنگامتعدادی از چایکاران خسارت دیده در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفتند : برای داشتن محصول در چین  تابستانه و پائیزه باید باغ های چایشان را هرس کنند.
این چایکاران می گویند : برای هرس هر هکتار باغ چای ۱۷میلیون ریال نیاز است که که  برای این کار مجبوریم پول قرض کنیم.
چایکاران زیان دیده از بیمه  انتظار دارند که خسارت باغ های چایشان را پرداخت کنند.
گزارش مکتوب ... تلخ شدن طعم چای به کام چایکاران با سرمای نابهنگامالبته پیش از سرمای نابهنگام روزهای آخر فروردین چتر حمایت بیمه به روی باغ های چای شمال  پهن شد.
پیش از فرا رسیدن سال جدید با مشارکت اتحادیه چایکاران و صندوق حمایت از صنعت چای کشور، تمام باغ های چای گیلان و مازندران تحت پوشش بیمه فراگیر قرار گرفت.
اکنون چایکاران شمالی چشم انتظار دولت هستند تا با حمایت از چای ایرانی دست شان را بگیرند و با پرداخت به موقع خسارت ناشی از سرمازدگی برگ های سبز چای، آنها یاری کنند.
گزارش مکتوب ... تلخ شدن طعم چای به کام چایکاران با سرمای نابهنگام
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان چای کشور می گوید : همه باغ های چای گیلان و مازندران دچار سرمازدگی شدهاند که این خسارت در برخی مناطق بویژه مناطق جلگه ایی و کوهپایه ایی بیشتر است.
آقای امیری با بیان اینکه سالانه ۴۵ درصد برگ سبز چای تولیدی چایکاران شمال در چین بهاره و بقیه در چین تابستانه و پائیزه برداشت می شود افزود : سرمای اواخر فرودین به چایکاران شمالی ۴۰ میلیارد تومان زیان وارد کرد.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی گیلان هم گفت : برای محاسبه دقیق میزان خسارت و پرداخت غرامت بیمه باید تا پایان گزارش مکتوب ... تلخ شدن طعم چای به کام چایکاران با سرمای نابهنگامچین پاییزه باغ های چای صبر کرد تا سازمان چای میزان کاهش تولید را به صندوق حمایت از صنعت چای اعلام کند.
آقای معمار زاده افزود : البته ما خواستار تعیین میزان خسارت و کاهش برداشت برگ سبز چای در مقاطع مختلف برداشت شدیم تا در پایان هر مرحله خسارت های تحمیل شده را پرداخت کنیم.

منبع:
انعکاس آزاد تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب