۱۷:۴۲:۲۱ - دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
سودجویی های مشاور شهردار معزول ادامه دارد/دریافت ۲۰میلیون از شهرداری به بهانه جشن نیمه شعبان
شهردار فعلی بررسی کند چه کسانی و با چه نیتی همچین فضاهایی را برای این افراد تدارک می بینند.

شهردار فعلی بررسی کند چه کسانی و با چه نیتی همچین فضاهایی را برای این افراد تدارک می بینند.

به گزارش انعکاس آزاد، شنیده های داغ انعکاس آزاد حکایت از آن دارد که یکی از مشاوران پرحاشیه و دردسرساز شهردار معزول که سودجویی های وی همچنان ادامه دارد این روزها به بهانه برپایی جشن نیمه شعبان ۲۰میلیون از شهرداری دریافت کرده است.

حال سوالی که به ذهن مخاطبان می رسد این است که هر کسی که دلش بخواهد می تواند به بهانه برپایی جشن نیمه شعبان از شهرداری ۲۰ میلیون تومان دریافت کند.

شهردار فعلی بررسی کند چه کسانی و با چه نیتی همچین فضاهایی را برای این افراد تدارک می بینند.

منبع:
انعکاس آزاد تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب