۱۳:۱۸:۲۹ - یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۷
شهردار رشت و تصمیمات پرحاشیه
متاسفانه در مدت زمان تصدی شهردار رشت شاهد تصمیمات بسیار پرحاشیه ای از سوی وی بوده ایم. تصمیماتی که احساس می شود غالبا یا از روی عدم آگاهی کافی شهردار از اوضاع و احوال شهر و شهرداری است و یا فشارهای بیرونی به ویژه از سوی برخی شورا نشینان عامل آن تصمیم بوده است.

متاسفانه در مدت زمان تصدی شهردار رشت شاهد تصمیمات بسیار پرحاشیه ای از سوی وی بوده ایم. تصمیماتی که احساس می شود غالبا یا از روی عدم آگاهی کافی شهردار از اوضاع و احوال شهر و شهرداری است و یا فشارهای بیرونی به ویژه از سوی برخی شورا نشینان عامل آن تصمیم بوده است.

به گزارش انعکاس آزاد، از بارزترین مصادیق این تصمیمات می توان به انتصابات پرحاشیه شهردار رشت اشاره کرد. انتصاباتی که معمولا به دلیل انتخاب افراد مساله دار و یا بعضا امتحان پس داده و حتی دارای پرونده های متعدد تخلف سوال برانگیز بوده است.

به تازگی نیز گفته می شود جناب شهردار تصمیم گرفته اند تا ضمن انجام جابجایی در شهرداری این بار فردی را به سمت مدیر اداری شهرداری رشت منصوب کنند که در سوابق خود تخلفات عدیده ای داشته است که در یک نمونه ایشان در زمان تصدی غیر قانونی خود با عضویت قراردادی در منصب مدیر اداری ظاهرا با دستور خودشان با درخواست خود برای تبدیل عضویت از قراردادی موافقت می نمایند که البته این تخلف پیگیری شده و به نتیجه نمی رسد و در حال حاضر نیز تصدی مجدد ایشان با عضویت قراردادی در جایگاه مدیر اداری تخلف محسوب می گردد.

از طرف دیگر اعتماد و اتکای ایشان به مشاورانی که داشته و دارند باعث شده تا کارکنان شهرداری به دلیل مشورت های غیر کارشناسی این مشاوران متحمل خسارت های زیادی شوند و این نگرانی به واسطه شنیده شدن خبر انتصاب مجدد ایشان دو چندان شده است.

علی ایحال از شهردار رشت انتظار می رود تا ضمن تسلیم نشدن در برابر فشارهای برخی از افراد به ویژه شورا نشینان و ضمن بررسی سوابق و صلاحیت افرادی که به دنبال به کارگیری آنان هستند از حجم تخلفات انجام شده کاسته و با حفظ آرامش فضای اداری شهرداری رشت به حفظ و ارتقای خدمت رسانی به مردم شهر کمک و عنایت ویژه ای داشته باشند.

منبع:
انعکاس آزاد تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب