۱۳:۲۵:۴۰ - شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۶
سهم خواهی های امثال (ر.م) ها همچنان ادامه دارد؛
دست های پشت پرده گریبانگیر شهردار متخصص رشت
در بودجه ۹۹۲میلیاردی سال ۹۷ امثال (ر.م) ها که مشهور به دست های پشت پرده می باشند در این سهم خواهی ها چرا و تا کی باید از سفره همچین سازمان هایی سهم بردارند درحالی که کارکنان زحمتکش این سازمان باید ماه ها دست خالی به منزل خود بروند و شب خواب واریز چند ماه حقوق عقب مانده را تماشا کنند که شاید موضوع اتفاق افتد.

در بودجه ۹۹۲میلیاردی سال ۹۷ امثال (ر.م) ها که مشهور به دست های پشت پرده می باشند در این سهم خواهی ها چرا و تا کی باید از سفره همچین سازمان هایی سهم  بردارند درحالی که کارکنان زحمتکش  این سازمان باید ماه ها دست خالی به منزل خود بروند و شب خواب واریز چند ماه حقوق عقب مانده را تماشا کنند که شاید موضوع اتفاق افتد.

به گزارش انعکاس آزاد، این روزها حال و هوای سازمان شهرداری همانند هوای رشت دلگیر و سرد است به طوری که تعدادی از کارکنان و مدیران این سازمان مدتی است همراه با اضطراب و دلواپسی پشت میز کار خود ساعت های کاری و جلسات را می گذرانند. بدهی های چندصد میلیاردی و ضعف اقتصادی بجا مانده از دوران شهردار سابق و معزول شده شهر رشت هنوز آثار و عواقبش دامن شهرداری و کارکنان این سازمان را ول نکرده است.


با توجه به ارائه بودجه بیش از ۹۹۲میلیاردی شهرداری در سال ۱۳۹۷ در چشمان کارکنان و مدیران شهرداری رشت برق امید و توسعه را نشان می دهد اما انگار فقط به غیر از عوامل و کارکنان این سازمان در چشمان عده ای دیگر نیز برق خوشحالی با طعم حرص و طمع نیز دیده می شود. و هنوز بودجه ۹۷ ارائه نشده عده ای نقشه چنگ زدن به آن را کشیده و در قاب دارت سهم خواهی خود در این بودجه هر روز به آن هدف می گیرند و شانس خود را به صورت متوالی مدام امتحان می کنند و امتیاز های ۲۵۰ که اخیرا هم در یکی از پایگاه های خبری به آن اشاره شد که فلان منطقه پروژه های پیش و پا افتاده و با بودجه های چندصد میلیونی که امثال (ر.م) ها که در این شهر طعم آن را بسیار چشیده اند و حتی تعدادی از اعضای شورای شهر که این روزها نگران پرداختی های ناچیزی که هر ۵ ماه به ۵ ماه به جیب خبرنگاران زحمتکش سازمان شهرداری واریز می شود هستند و اهداف آن ها هم دیگر بر همگان مشخص شده است که بدنبال چه مقصودی می باشند که از پول های چندصد میلیونی که مشخص است به جیب امثال (ر.م) ها که خیلی پیش و پا افتاده به بهانه پروژه های ساده و کوچک به جیب مبارک آن ها واریز می شود ساده می گذرند! و حتی با فشار آوردن مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری رشت خواستار عبور از خبرنگاران این سازمان هستند! که بیشتر این همه پافشاری برای گذر از خبرنگاران، خصومت های شخصی است با مدیر پر تلاش و موفق این سازمان.
اما مسعود نصرتی شهردار متخصص رشت که به شش ماه هم نمی رسد که در کارنامه خود پس از شهر قزوین که بیش از ۸سال شهردار این شهر بوده اکنون ۶ ماه است که تجربه به کرسی نشستن در شهرداری رشت را نیز تجربه کرده است اما در این مدت کوتاه آنچنان تحولاتی که باب میل شهروندان می باشد  را انجام نداده که دلیل اصلی این عملکرد حساب خالی سازمان شهرداری هم ممکن است بی تاثیر نباشد که شهردار نصرتی به این علت هنوز موفق به عمل کردن انتظارات نشده است!
همچنین با ارائه بودجه ۹۹۲میلیاردی شهرداری در سال ۹۷ قسمت زیادی از آن را هم باید صرف بدهی های بجامانده از سوی مدیرت شهردار سابق و معزول رشت انجام شود و همچنین تعیین بودجه برای مدیران مناطق و دیگر سازمان های وابسطه به شهرداری هم باید در نظر گرفته شود.
اما نکته حائز اهمیت و حیاتی این است که در بودجه ۹۹۲میلیاردی سال ۹۷ امثال (ر.م) ها که مشهور به دست های پشت پرده می باشند در این سهم خواهی ها چرا و تا کی باید از سفره همچین سازمان هایی سهم  بردارند درحالی که کارکنان زحمتکش  این سازمان باید ماه ها دست خالی به منزل خود بروند و شب خواب واریز چند ماه حقوق عقب مانده را تماشا کنند که شاید موضوع اتفاق افتد.
از شهردار متخصص و کارکشته شهرداری رشت تقاضا می شود از حضور امثال (ر.م) ها را در سهم خواهی های غیرمنصفانه سازمان خود جلو گیری کند و علت اینکه این افراد به صورت آسان می توانند چنین پروژه هایی را با بودجه های غیر منصفانه بپذیرند را هم از باعث و بانی های این ماجرا خواستار شود.

 

منبع:
انعکاس آزاد تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب