۱۱:۵۴:۰۱ - جمعه ۶ بهمن ۱۳۹۶
هدف کیست؛ علیپور، مردم ، ماکائو یا ذخیره ؟
در آغازین روزهای بهار ۹۶ زمزمه حضور مردی از جنس مردم ،پاکبان شهرداری رشت برای حضور در انتخابات شنیده شد، اوایل کسی باور نمیکرد که علیپور رای بیاورد اما خواستگاه اجتماعی مردم دقیقا به دلیل عدم التزام برخی از اعضای دیگر که پایبند بر شعارها و وعده های خود نبودند علیپور را به عنوان یک گزینه در کنار گزینه های دیگر مورد نظر قرار دادند، البته مدنظر باشد که این فقط علیپور نبود که توانست آرا مردمی را جلب کند بلکه در چندین شهر کشور هم این اتفاق افتاد که در زمان خودش باید کنشگران وکارشناسان اجتماعی در باب آن تحلیل کنند.

در آغازین روزهای بهار ۹۶ زمزمه حضور مردی از جنس مردم ،پاکبان شهرداری رشت برای حضور در انتخابات شنیده شد، اوایل کسی باور نمیکرد که علیپور رای بیاورد اما خواستگاه اجتماعی مردم دقیقا به دلیل عدم التزام برخی از اعضای دیگر که پایبند بر شعارها و وعده های خود نبودند علیپور را به عنوان یک گزینه در کنار گزینه های دیگر مورد نظر قرار دادند، البته مدنظر باشد که این فقط علیپور نبود که توانست آرا مردمی را جلب کند بلکه در چندین شهر کشور هم این اتفاق افتاد که در زمان خودش باید کنشگران وکارشناسان اجتماعی در باب آن تحلیل کنند.


از حواشی عبور میکنم، شورای پنجم تشکیل شد در انتخاب رییس شورا رای علیپور مهم بود! در انتخاب هیئت رییسه،کمیسیون ها وناظرین شورا در سازمانها وشهرداری رای علیپور مهم بود! و آقای شهردار هم انتخاب شد در زمان انتخاب شهردار هم رای علیپور برای اعضای شورا مهم بود! علیپور را به چه سمت وسویی هدایت کردید هم برای دوستان مهم بود!

علیپور باهمه بحث هایی که امروز برای اعضای شورا وجود دارد باید این مهم را بپذیرند که علیپور خواست مردم بود وامروز در هر شرایطی برای چهارسال نماینده مردم در پارلمان شهری است، در آغازین روزهای سرد زمستانی خبری منتشر و سریعا دست به دست میشود که حکایت از سفر نماینده شورا وشهرداری به ماکائو چین دارد، موضوع را از دوجنبه قابل بحث می دانم، اگر از جنبه حقوقی به موضوع سفرهای اعضای شورا نگاه کنیم طبق قانون می بایست با مصوبه شورا انجام شود یعنی شورا در صحن یک نفر را با رای خود برای موضوعی به ماموریت خواهد فرستاد وسفر علیپور هم با تصویب اعضای شورا صورت گرفته است ، بحث را همینجا نگه می دارم وچند سوال؛

سوال اول ؛ آیا محمد حسن علیپور به عنوان نماینده شورای شهر رشت در سفر به ماکائو چین با انتخاب ومصوبه شورا سفرکرده است یا خیر؟

سوال دوم ؛ اعضای محترم و تیم رسانه ای وابسته به آنان که پس از اتمام سفر علیپور از چین فریاد وا رشتا وا مردما وا مستضعف سر می دهند آیا می توانستند با سفر علیپور و جایگزین دیگری برای این سفر رای دهند یا خیر؟

سوال سوم ؛ آیا نفس انجام این سفر و حضور نمایندگان شورا وشهرداری به چین در الویت کاری شورا بوده یا خیر؟ آیا این سفر برای رشت دارای اهمیت بوده است یا خیر؟

اما پاسخ به سه سوال اساسی؛

در پاسخ به سوال اول باید اینگونه پاسخ دهیم که طبیعتا وطبق قانون ونص سریع آیین نامه ابلاغی وزارت محترم کشور و آیین نامه داخلی شورا اعزام نماینده شورا جهت ماموریت های سازمانی باید با موافقت ومصوبه شورا انجام شود که دراین بین سفر اقای محمدحسن علیپور ونمایندگان شهرداری طبق قانون ومطابق مصوبه شورا انجام شده است.

در پاسخ به سوال دوم؛ دوستان محترمی که در شورای اسلامی شهر حضور دارند خود مطلع اند که سفرهای این چنینی وماموریت های کاری نه تنها دراین دوره بلکه درهمه دوره های قبلی هم انجام شده ویک موضوع پیش پا افتاده ای است وموضوع جدیدی نبوده است اما بحث اصلی دراینجاست که چرا در سفرهای اعضای قبلی وسابق شورا مخالفتی با سفر آنان نشده و تبدیل به موج خبری نشده است چه دلایلی وجود دارد که سفر محمد حسن علیپور باید اینگونه تبدیل به موج خبری شود ، اگر احتمال را براین قرار دهیم که ایشان نتوانسته است گزارش جامع وکاملی ازسفر ارایه دهد یا اینکه نتوانسته است به درستی از جایگاه مدیریت شهری در این سفر سخن بگوید این فرضیه مطرح میشود که این موج خبری جهت تخریب علیپور بوده و هیچگونه اهداف دیگری را دنبال نمیکند، چرا که علیپور ۵ ماه است که همکار دوستان شورایی است دراین ۵ ماه همه این عزیزان از عملکردایشان، مواضع ونظراتشان اطلاع وآگاهی داشته و دارند بنابراین با علم به همه این مسایل وموارد محمد حسن علیپور را نماینده شورا برای این سفر برگزیده اند به این جهت نمی توان هیچگونه اعتراضی را برای سفر علیپور در نظر گرفت.

پاسخ به سوال سوم؛ اعضای محترم شورا بعداز سفر اقای علیپور از چین ادغان کرده اند که سفرهای شهرداری وشورا دستاوردی برای شهر ندارد، فرض را براین قرار می دهیم که این دست سفرها هیچگونه دستاوردی برای شهر ندارد، دقیقا زمانی که علیپور سفر رفته است به این نتیجه رسیده اید که سفرهای مدیران شهری هیچگونه دستاوردی نداشته است ، آیا در طول چند سال گذشته که سفرهای مختلفی جهت شهر خلاق خوراک شده است چه دستاورد قابل توجه ای برای شهر داشته است که هم اکنون وبعد از چهارسال از شهر به این نتیجه رسیده اید، حال هیچگونه قضاوتی در این خصوص نخواهیم داشت که آیا این سفرها دستاوردی داشته است یاخیر؟ باز فرض را براین قرار می دهیم که دستاوردی نداشته واعضای محترم هم براین عقیده بوده اند پس سفر علیپور از کدام اهمیت برخوردار بوده است؟ پس چه ضرورتی داشته تا علیپور با خواست ونظر شما دوستان به این سفر رود؟

اگر مقداری این سوالات وپاسخ های شفاف آن را تحلیل کنیم به نتیجه ای خواهیم رسید که در چند سطر فوق به آن اشاره کرده ایم.

اما از بعد اجتماعی این موضوع را بررسی خواهیم کرد؛

از بعد اجتماعی به نوع پوشش لباس،گفتار و وعده های آقای علیپور خرده گرفته اند که وی به وعده ها وشعارهای خود چون پوشیدن لباس پاکبانی عمل نکرده است!
با احترام به همه شخصیت های برجسته ودوستان خوبم در مجموعه شورای اسلامی ومدیریت شهری باید عرض کنیم آیا این فقط محمد حسن علیپور است که به وعده های خود عمل نکرده است؟ یا اینکه این محتمل بر دیگران هم صدق
می کند!؟ گفته اند علیپور لباس پاکبانی را کنار گذاشته وکت وشلوار پوش شده است پس به وعده خود عمل نکرده است! آیا این شجاعت در برخی از دوستان وجود دارد که میزان اموال خود در زمان پذیرش شورا در پنج ماه گذشته و هم اکنون را اعلام کنند؟ آیا مشکل امروز شهر لباس علیپور است؟ یا بدهکاری های کلان به جا مانده از تمجید های دوستان سابق شورا در شهرداری ؟! اگر امروز علیپور با لباس پاکبانی در شورا حاضر می شد همان عده ای که امروز برای کت وشلوار علیپور خرده گرفته اند، بخاطر پوشیدن لباس پاکبانی و حفظ جایگاه حقوقی عضو شورا به او اعتراض می کردند که چرا حرمت جایگاه شورایی را زیر سوال برده است، آیا برای این عزیزانی که امروز علیپور برایشان دغدغه اول شهر شده در دیدار با استاندار و مسولین عالی رتبه کشور حاضر بوده اند علیپور را با لباس پاکبانی همراهی کنند؟

پاسخ صریح وشفاف منفی است، این روزها خبرهایی به گوش می رسد که عده ای از آن افرادی که برای انتخاب دکتر نصرتی جهت تصدی شهرداری رشت قیام کرده وتمام قد برایش رای جمع کرده اند امروز مخالف درجه یک او شده اند به کجا چنین شتابان؟ امروز رشت در بحران است وآبستن حوادثی ناگوار که امیدوارم با ریش سفیدی اعضای محترم شورا و اجماع نظردلسوزان وبزرگان شهر مشکلات جاری حل شود که اگر همین روند ادامه یابد نظر شهروندان قابل تغییر است.

خدایا چنان کن سرانجام کار
که تو خشنود باشی وما رستگار

محمود نظرنیا
پژوهشگر حوزه سیاستگذاری وبرنامه ریزی راهبردهای توسعه
رشت ۶ بهمن ۹۶

منبع:
انعکاس آزاد تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب