۲۲:۱۸:۵۵ - شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۶
کام هواداران نجیب سپیدرود را تلخ نکنیم
پس از پیروزی شیرین تیم سپیدرود در مقابل سپاهان اصفهان کام هواداران نجیب سپیدرود را تلخ نکنیم.

پس از پیروزی شیرین تیم سپیدرود در مقابل سپاهان اصفهان کام هواداران نجیب سپیدرود را تلخ نکنیم.

حمید رضا طاهری: بعد از پیروزی قاطع تیم فوتبال سپیدرود در مقابل سپاهان اصفهان شاهد انتشار مطلبی از سوی یکی از پایگاه خبری بودیم که با توجه به سابقه حرفه ای و روشن این رسانه موجبات تعجب دوستداران این باشگاه ریشه دار و مردمی را به همراه داشته که در این راستا توجه به چند نکته خالی از لطف نیست.

١. بعد از کشمکش های فراوان و روزهای پر التهاب این باشگاه، که ضربات فراوانی از سوی نبود مدیریت مشخص و مشکلات مالی به باشگاه وارد شده بود دکتر تن زاده که از چهره های موفق علمی و اقتصادی این شهر است باتوجه به شرایط اقتصادی نامناسب حاکم بر جامعه و شرایط لغزان تیم در انتهای جدول این مسئولیت را پذیرفت تا خدمتی به دیار خود نموده و حداقل انتظار دوستداران سپیدرود این است که اگر به یاری سپیدرود نمی ایید در مقابل این حرکت سنگ اندازی نیز نکنید.

٢. زمانی شاهد این واکنش به نوع خود جالب بودیم که تیم ریشه دار سپیدرود روزهای موفقی را سپری می کند و وظیفه ی همه رشتوندان و دوستداران حفظ آرامش تیم و پرهیز از هرگونه حرکتی است که برای این باشگاه ایجاد حاشیه می کند و اگر مطلب مشابهی از سوی تیمهای رقیب انتهای جدولی برای به حاشیه راندن سپیدرود منتشر می شد جای تعجب نداشته ولی این عمل از سوی رسانه های بومی به هیچ وجه قابل درک نیست!

٣. نگارنده مطلب که تاکید بر اصول حرفه ای باشگاه داری داشته اند قطعا باید به این موضوع واقف باشد که در این برهه زمانی سپیدرود بیش از هر چیز نیازمند آرامش و همدلی بوده و راههای بهتری برای بیان انتقادات وجود داشته که دسترسی به مدیر روابط عمومی و یا حتی مالک باشگاه و بیان نقطه نظرات نگارنده به صورت مستقیم بسیار معقول تر جلوه می کند.

۴. نگارنده محترم مطلب این امر را فراموش ننمایند که باشگاه خصوصی بوده و مالک میتواند از هر راهکاری و شیوه برای بهبود وضعیت موجود بهره ببرد و بیان انتقاد تا زمانی که تیم در حال نتیجه گرفتن میباشد و بر هم زدن آرامش تیم معقول به نظر نمیرسد و این گونه برخورد های سلیقه ای در روزهای موفقیت این تفکر را به ذهن هواداران بیشمار سپیدرود میرساند که نویسنده بیشتر نگران بوده که چرا در میان حکمهای صادره جایی نداشته است.
بیاییم با همدلی شیرینی این پیروزی را به کام هواداران نجیب سپیدرود تلخ نکنیم.

 

 

منبع:
انعکاس آزاد تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب